Integral Consulting

Cercetare-Dezvoltare, Inovare

Tip Proiect:

Titlu Proiect:
Program:
Nr. Proiect:
Depus în:
Nr. Contract:
Perioada de derulare:
Proiectul are parteneri din ţări diferite.
Parteneri: 
Asociaţi: 
Rol în proiect:
Stare proiect:
Site proiect:
Denumire partener:

Site Web:

Ţară partener:

 1. ACT4RAIL
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Obţinerea eficienţei energetice prin sporirea utilizării căii ferate
  Program: CIP-IEE-2010
  Nr. Proiect: ID 271131 / 24.06.2010
  Depus în: 24.06.2010
  Proiectul are 12 parteneri din 11 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Depus

 2. AMoR
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Cercetare privind vârsta şi mobilitatea
  Program: FP7-SST-2011-RTD-1
  Nr. Proiect: 285156
  Depus în: 2010
  Proiectul are 10 parteneri din 6 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: În evaluare

 3. CapaSEEty
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Definirea şi exploatarea transnaţională a unui model de Autoritate de Mobilitate pentru a consolida capacitatea instituţiilor locale din sud-estul Europei pentru a investi în mobilitatea durabilă şi acţiuni de transport modal
  Program: South East Europe Transnational Cooperation program
  Depus în: 2010
  Proiectul are 15 parteneri din 8 ţări diferite.
  Rol în proiect: Subcontractant
  Stare proiect: Depus

 4. CROP
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Platformă competitivă pentru transport rutier - feroviar - maritim
  Program: FP7-SST-2008-RTD-1
  Nr. Proiect: 233611 / 07.05.2008
  Depus în: 07.05.2008
  Proiectul are 12 parteneri din 6 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Depus

 5. DYNAMO
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Serviciu pentru utilizarea vehiculelor personale în comun din considerente economice
  Program: EUROSTARS
  Nr. Proiect: E!5093 / 23.09.2009
  Depus în: 23.09.2009
  Perioada de derulare: 01.05.2010 - 30.10.2012
  Proiectul are 2 parteneri din 2 ţări diferite.
  Parteneri: ATLANTIS and InteCo
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: În derulare

 6. ecdlonline
  Tip Proiect: Naţional

  Titlu Proiect: www.ecdlonline deschide lumea!
  Program: Phare POS DSRU
  Nr. Proiect: Phare / 2005/017-553.04.02.02.01.314
  Depus în: 2007
  Perioada de derulare: 2007 - 2008
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Finalizat

 7. ECORailS
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Criterii de eficienţă energetică şi de mediu pentru atribuirea vehiculelor şi serviciilor de transport feroviar regional
  Program: IEE/08/690/SI2.52842226.06.2008
  Nr. Proiect: 528422 / 05.05.2009
  Depus în: 05.05.2009
  Perioada de derulare: 06.05.2009 - 30.06.2011
  Proiectul are 14 parteneri din 6 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: În derulare

 8. ELIOS
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Organizarea unei mobilităţi durabile cu impact scăzut asupra mediului în zonele urbane din Europa.
  Program: FP7-SST-2007-TREN-1
  Depus în: 2007
  Proiectul are 12 parteneri din 7 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Depus

 9. ExtensRAMPA
  Tip Proiect: Naţional

  Titlu Proiect: ExtensRAMPA - Program de formare şi consultanţă pentru dezvoltare rurală
  Program: Phare POS DSRU
  Nr. Proiect: Phare / 2006/ 018-147.04.02.01.01.305
  Depus în: 2008
  Perioada de derulare: 2008 - 2009
  Parteneri: InteCo and INFO Grup
  Asociaţi: Primăria Greaca and AJOFM Giurgiu
  Rol în proiect: Coordonator
  Stare proiect: Finalizat

 10. FREIGHTBALL
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Dezvoltarea unui Plan în domeniul Căilor Ferate pentru Transport de înaltă calitate de mărfuri în regiunea Balcanilor
  Program: FP7-SST-2007-RTD-1
  Nr. Proiect: 218677 / 05.06.2007
  Depus în: 05.06.2007
  Proiectul are 12 parteneri din 7 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Depus

 11. IMPROVETRACK
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Reducerea costurilor infrastructurii de transport feroviar
  Program: FP7-SST-2011-RTD-1
  Nr. Proiect: ID 285040
  Depus în: 2010
  Proiectul are 14 parteneri din 8 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: În evaluare

 12. Locomodpas
  Tip Proiect: Naţional

  Titlu Proiect: Locomotiva modernizată pentru trenuri de pasageri
  Program: PN II - Inovare
  Nr. Proiect: 1517
  Depus în: 2008
  Nr. Contract: 176 / 19.08.2008
  Perioada de derulare: 19.08.2008 - 15.08.2011
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: În derulare

 13. MANTRA
  Tip Proiect: Naţional

  Titlu Proiect: Sistem de management integrat al traficului pentru tramvaie
  Program: PNCDI - Relansin
  Depus în: 2004
  Nr. Contract: 2057 / 01.10.2004
  Perioada de derulare: 01.10.2004 - 30.09.2006
  Rol în proiect: Coordonator
  Stare proiect: Finalizat

 14. MiSpace
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Construirea spaţiului pentru învăţare în clasa secolului 21: reproiectarea pedagogiei, tehnologii de remodelare a învăţării şi îmbunătăţirea mediului de învăţare
  Program: FP7-ICT-2009-5
  Nr. Proiect: 258531 / 27.10.2009
  Depus în: 27.10.2009
  Proiectul are 16 parteneri din 7 ţări diferite.
  Parteneri: UoG, KPDNE, OZG, VUT, UPG, EUC, UoCy, UoN, HAAD, SSAT, NOMAD, UCC, CYB, UoA, InteCo, and FEP
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: În evaluare

 15. NICE
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Soluţii inedite referitoare la transportul intermodal cu impact scăzut asupra mediului, pentru logistica oraşului
  Program: FP7-SME-2008-1
  Nr. Proiect: 232277 / 11.04.2008
  Depus în: 11.04.2008
  Proiectul are 10 parteneri din 5 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Depus

 16. Phare CES 2006 – Lot 3
  Tip Proiect: Naţional

  Titlu Proiect: Portofoliu de proiecte Phare CES 2006 – Lot 3 – Asistenţă tehnică pentru pregătirea unui Plan Strategic pentru achiziţionare de material rulant.
  Program: Phare CES 2006
  Nr. Proiect: Anunt de participare nr. 59868 / 29.07. 2008
  Depus în: 2008
  Parteneri: Vienna Consult and InteCo
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Depus

 17. Postravcom
  Tip Proiect: Naţional

  Titlu Proiect: Poziţionarea strategică a firmelor romaneşti pe piaţa naţională şi pe cea europeana şi identificarea direcţiilor de valorificare optimă a avantajelor competitive ale acestora
  Program: PN II - parteneriate în domeniile prioritare
  Nr. Proiect: 2059
  Depus în: 2007
  Nr. Contract: 91-053 / 12.09.07
  Perioada de derulare: 12.09.2007 - 30.07.2010
  Parteneri: CEIS and InteCo
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Finalizat

 18. RAMPA
  Tip Proiect: Naţional

  Titlu Proiect: RAMPA - Program de formare şi consultanţă pentru dezvoltare rurală
  Program: Phare POS DSRU
  Nr. Proiect: Phare / 2005/017-553.04.02.01.01.301
  Depus în: 2007
  Perioada de derulare: 2007 - 2009
  Parteneri: InteCo, UPB, and INFO Grup
  Asociaţi: Primăria Călugăreni, Primăria Singureni, Primăria Stoeneşti, AJOFM Giurgiu, and Instituţia Prefectului judeţul Giurgiu
  Rol în proiect: Coordonator
  Stare proiect: Finalizat

 19. REFORCE
  Tip Proiect: Naţional

  Titlu Proiect: REFORCE – Reducerea dezechilibrului dintre cererea şi oferta de forţă de muncă din Regiunea Nord Est a ţării
  Program: Phare POS DSRU
  Nr. Proiect: Phare / 2005/017-553.04.02.01.01.119
  Depus în: 2007
  Perioada de derulare: 2007 - 2008
  Parteneri: UPB, ASE, InteCo, and EcoForest
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Finalizat

 20. SECURISTATION
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Proiectare staţie şi terminal de pasageri pentru siguranţa, securitate şi rezistenţă la atac terorist
  Program: FP7-SST-2010-RTD-1/SST.2010.4,1-1
  Nr. Proiect: 266202 / 14.01.2010
  Depus în: 14.01.2010
  Proiectul are 10 parteneri din 6 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: În faza de contractare

 21. Simdloc
  Tip Proiect: Naţional

  Titlu Proiect: Sisteme Modernizare Locomotive
  Program: PN II - Inovare
  Nr. Proiect: 1156
  Depus în: 2007
  Nr. Contract: 24 / 24.09.07
  Perioada de derulare: 24.09.2007 - 31.03.2010
  Rol în proiect: Coordonator
  Stare proiect: Finalizat

 22. SiMoNE
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Simularea şi monitorizarea emisiilor de zgomot
  Program: FP7-SST-2011-RTD-1
  Nr. Proiect: 285337
  Depus în: 2010
  Proiectul are 11 parteneri din 6 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Depus

 23. SOUNDWALKS
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Platformă pentru reprezentarea şi prezentarea digitală a unui mediu acustic
  Program: EUROSTARS
  Nr. Proiect: E!5631 / 25.02.2010
  Depus în: 25.02.2010
  Proiectul are 3 parteneri din 2 ţări diferite.
  Parteneri: BKG CONSULTING, InteCo, and TALENT
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Va fi redepus

 24. TransNEW
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Suport de realizare a cercetării în domeniul transportului pentru noile State Membre şi Asociate ale UE
  Program: FP7-TPT2008.8 RTD-1
  Nr. Proiect: 234330 / 07.05.2008
  Depus în: 07.05.2008
  Perioada de derulare: 01.01.2010 - 31.12.2011
  Proiectul are 14 parteneri din 12 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: În derulare

 25. WALCY TOUR
  Tip Proiect: EU

  Titlu Proiect: Soluţii pentru creşterea eficienţei energetice în zone de atracţie turistică
  Program: CIP-IEE-2010
  Nr. Proiect: 271392 / 24.06.2010
  Depus în: 24.06.2010
  Proiectul are 11 parteneri din 6 ţări diferite.
  Rol în proiect: Partener în proiect
  Stare proiect: Depus